zavri túto časť knižnice spolky lekárske a lekárnické (27)
Pozrieť dokument A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesületnek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet özvegyei s árvai számára létesitett nyugdijintézetének f.é. június hó 21-en Iglón tartott rendes közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett Új-Tátrafüreden, 1906. évi junius 21-én a Szepesi orvos-gyógyszeregylet rendes tavaszi közgyűlése alkalmából
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének f[olyó] évi június 25-én Tátra-Lomniczon tartott rendes közgyülésén
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : felvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesített nyugdíjintézetének 1904-évi június hó 22-én Ótátrafüreden tartott rendes közgyűlésen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet f[olyó] é[vben] október hó 10-én tartott rendes öszi közgyűlése alkalmával
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesitett nyugdijintézetének folyó 1906. évi június hó 21-én Új-Tátrafüreden tartott rendes közgyűlésen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés a szepesi orvos-gyógyszerész egylet könyv- és műszertárából az 1907. évi június 19-én Iglón tartott tavaszi közgyűléshez
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1900-ik évi június hó 19-én Felkán tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület 1900-ik évi október hó 16-án Lőcsén tartott XXXVI. kőzgyüles jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész egyesület 1904-ik évi augusztus hó 20-án Dr. Schön Leo 50 évi orvos tudori jubileuma alkalmábol, Szepes-váralján tartott díszgyűlés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet 1894. szeptember hó 14-én, Iglófüredem tartott XXVIII. közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A "Szepesi orvos-gyógyszerészegylet" 1895. május 28-án, Szepes Szombaton tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi költségelőirányzata
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet tagjainak özvegyei a árvái számára létesitett nyugdijintézet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendes évi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepes megyei orvos-gyógyszerész 1904. október hó 26-ám Lőcsén tartott közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899-ik évi október hó 18-án Szepes Szombatom tartott XXXI-ik közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899. évi június hó 21-én Iglón tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi június hó 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi október hó 15-ész Szepes Szombaton tartott (őszi) rendes közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 1903. junius hó 24-én Barlangligetben tartott tavaszi gyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 1903. október hó 21-én Iglón tartott közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 1904. június hó 22-én Tátrafüreden tartott tavaszi rendes gyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1898. évi június hó 15-én Szepes Bélán tartott gyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1898. évi október hó 12-én Késmarkon tartott gyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1906. évi működéséről és anyagi viszonyairól : Tisztelt Kozgyülés!