Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet özvegyei és árvái számára létesítet nyugdíjintézetnek 1912. évi június 20-án Tátraszéplakon tartott rendes évi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Tatranskej Polianke 20.6.1912] / Lorx Sándor, nyugdijintézeti elnök, Dr. Szász Ágoston, nyugdijintézeti jegyző ; Hitelesítjük: Dr. Klein Ármin, Dr. Teichner Lipót ; s. [55]

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1912-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1913

Anotácia: Zápisnica obsahuje informácie o finančnej situácií penzijného ústavu a o pridelení 6 vdovských dôchodkov na nasledujúci rok

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Tatranská Polianka (Slovensko), 1912, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

starostlivosť sociálna

spolky podpornéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky podporné


MDT: 36:61:06.05 ; 61:36 ; 06.05