Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész özvegyéi és árvai számára létesített nyugdijintézet-ének folyó évi június 24-én Barlangligetben tartott rendes közgyülésen [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spolku Spišských lekárov a lekárnikov konaného v Tatranskej Kotline 24.6.1903] / Hitelesítjük: Dr. Lorx Sándor s[aját] k[ézzel] nyugdijintézeti elnök ; Dr. Szász Ágoston, nyugdijintézeti jegyző, Dr. Greisiger Mihály, Dr. Teschler Antal ; s. [43]-44

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1903-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1904

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Tatranská Kotlina (Slovensko), 24.6.1903, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky podporné

starostlivosť sociálna


MDT: 36:61 ; 61:06.05 ; 06.05:61

Pôvodné formy mien:

Szász, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)