zavri túto časť knižnice spolky turistické (75)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Alelnöki jelentés : Igen tisztelt közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyesületi tisztviselők, választmányi tagok és helyi ügyvivők névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az Erdélyi Kárpátegyesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Secretärs
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Vicepräsident : Geehrteste Generalversammlung!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Berichte
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Berichte : Bericht der Sektion Beszkíd pro 1880
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés / Döller, Anton
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés a Kárpát-egylet közgyüléséhez 1877. évi augusztus 5-én : Tisztelt közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Gründung, Entwicklung und Thätigkeit Des Ungarischen Karpathen-Vereines / Dénes, František
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument [Hírek]
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : a Magyarországi Kárpátegylet 1876. évi augusztus 6-án tartott IV. rendes közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : a magyarországi Kárpátegylet-nek 1875. évi aug[usztus] hó 1-én Tátrafüreden tartott harmadik rendes közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentések : A Beszkídalji osztálynak az 1880-ik évről szóló jelentése
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentések
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak Névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyar "Kárpát-egylet" pénztárának első évi forgalom-kimutatása
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Alapítása, Fejlődése és Működése / Dénes, František
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1880. évi forgalom kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve : Három melléklettel és számos ábrával
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1873-ik évi tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet 1874. évi augusztus hó 2-án Tátrafüreden tartott második közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1877. aug[usztus] 5-én Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1878 augusztus 4-én Tátra-Füreden tartott IV. {! spr. VI.} rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1880. évi augusztus 1-én Tátrafüreden tartott VIII. rendes közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet alapszabályai
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet ügykezelése
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magy[arországi] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi kárpátegylet pénztárának 1876. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérleg
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet pénztárának II. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két ábrával
Pozrieť dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Egy fényképpel és egy helyzettervvel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : hét képpel és egy melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Három melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Meghívó : A Német és Osztrák Alpegyesület következő...
Pozrieť dokument Namenverzeichniss der Führer in die Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Osztályi körlevelek
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Presidiäl-Bericht an die am 5. August 1877 abgehaltene General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines : Geehrte Generalversammlung
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protocoll : der am 2. August 1874 in Schmecks abgehaltenen II. Generalversammlung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 1. August 1880 zu Schmecks abgehaltenen VIII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 6. August 1876 abgehaltenen IV. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 1. august 1875 in Tátrafüred abgehaltenen dritten ordentlichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll der am 4. August 1878 zu Schmecks abgehaltenen VI. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll der am 5. August 1877 zu Schmecks abgehaltenen V. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Präsidial-Bericht / Döller, Anton
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Sektions
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Sektions-Rundschreiben
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Statuten der Führerordnung des ungarischen Karpathevereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Statuten des "ungarischen karpathen-Vereines"
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Tátra-vezetők névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Vagyonmérleg
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Választmányi ülések
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zur Geschichte der Alpenvereine / Déchy, Mór
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zur Geschichte der Alpenvereine / Déchy, Mór
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zur Geschichte der Alpenvereine / Déchy, Mór
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zur Geschichte der Alpenvereine / Déchy, Mór