Berichte

Názov a zodpovednosť: Berichte : Bericht der Sektion Beszkíd pro 1880 [Správy o činnosti Beskydskej sekcie za rok 1880 a 1881] / Karl Siegmeth ; s. [107]-108

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Informuje o činnosti Beskydskej sekcie Uhorského karpatského spolku, o.i. o vydaní fotogr. albumu, oprave turistických chát, o valnom zhromaždení a sprievodnej výstave, o pripravovanom zlúčení Beskydskej a Marmarošskej sekcie

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: Mihóková, s. 366. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Beskydská sekcia Užhorod (Ukrajina) - sekcie , 1880-1881

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy korporácií:

Sektion Beskíd pozri Uhorský karpatský spolok - Beskydská sekcia, Užhorod (Ukrajina)