Berichte

Názov a zodpovednosť: Berichte [Správy] / ; s. [76]-80

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: 1, Ausschussitzungen. - Jahresberichte der Sektionen. - Kassa-Ausweis

Anotácia: Príspevok obsahuje správy z troch zasadaní výboru Uhorského karpatského spolku (27.8.1882 v Poprade, 17.12. 1882 v Kežmarku, 10.3. 1883 v Levoči), ďalej výročné správy o činnosti sekcií spolku (Spišskonovoveskej, Východokarpatskej, Rožňavskej a Sitnianskej) a napokon výkaz o hospodárení spolku za r. 1882

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výbor , 1882-1883

Uhorský karpatský spolok - zasadania 1882Heslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05 ; 06.04