A Magyarországi Kárpátegylet 1880. évi augusztus 1-én Tátrafüreden tartott VIII. rendes közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet 1880. évi augusztus 1-én Tátrafüreden tartott VIII. rendes közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na 8. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 1. augusta 1880] / Zvarínyi Sándor, titkár ; s. 462-465

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Priebeh rokovania v 14 bodoch, v rámci kt. odznela správa o činnosti a hospodárení spolku a pod.

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 8.&,#32; Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1880, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05