Titkári jelentés

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés [Správa tajomníka] / Cserépy Nándor egyleti titkártól ; s. [2]-12

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Správa tajomníka o činnosti Uhorského karpatského spolku za r. 1875-76. Informuje o otvorení turistických chát, o účasti spolku na medzinárodnej výstave, o znaku spolku, o cestovných zľavách pre členov spolku a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 908:06.05 ; 06.05 ; 796.51

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Ferdinand Cserépy, Nándor