Osztályi körlevelek

Názov a zodpovednosť: Osztályi körlevelek [Obežníky sekcií] / Siegmeth Károly, osztály-titkár ; Dr. Téry Ödön alelnök, Gabnay Ferencz II. jegyző ; s. [83]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Prvým obežníkom Východokarpatská sekcia Uhorského karpatského spolku pozýva na slávnostné otvorenie turistickej chaty na Vihorlate a na valné zhromaždenie sekcie. Druhý obežník informuje o činnosti Sitnianskej sekcie spolku

Poznámky: Biogr. údaje K. Siegmeth doplnené: Mihóková, s. 366; E. Téry overený SBS 6, s.44. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia činnosť

Uhorský karpatský spolok - Sitnianska sekcia, činnosťHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Téry, Ödön pozri Téry, Edmund (1856-1917)

Siegmeth, Károly pozri Gabnay, Ferencz (1845-1912)

pozri Siegmet, KarolPôvodné formy korporácií:

Szittnya-osztály pozri Uhorský karpatský spolok - Sitnianska sekcia

Keleti Kárpátok osztálya pozri Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia