A kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora [Menoslov darcov a menoslov členov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 462-478

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Príspevok sa člení na menoslov darcov finančných príspevkov, zakladajúcich členov spolku a riadnych členov spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 929