Bericht

Názov a zodpovednosť: Bericht [Správa tajomníka] / des prov[isorisch] Vereins-Sekretärs Anton Döller ; s. [3]-13

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Správa o činnosti Uhorského karpatského spolku za obdobie august 1874 - máj 1875. Informuje o rastúcej členskej základni, o ročenke, pripravovanej mape Tatier, o stavbe nových horských chát v Tatrách a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy o činnostiHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.05 ; 06.05:5 ; 796.5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Ungarischen Karpathen-Vereines pozri Uhorský karpatský spolok