A Magyarországi kárpátegylet pénztárának 1876. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérleg

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi kárpátegylet pénztárának 1876. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérleg = (Verkehr- und Vermögens-Ausweis des Ungarischen Karpathen-Vereines das Vereinsjahr 1876) [Finančný výkaz a bilancia hospodárenia Uhorského karpatského spolku za rok 1876] / Döller Antal, egyleti pénztárnok ; Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott Kéler Pál, Cornides Dániel, Kostyenszky Károly ; s. 318-319

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereines-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 1876, výkazy finančné , 1876Heslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04:796.5 ; 5:06.04 ; 908:06.04