Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines

Názov a zodpovednosť: Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines [Správny poriadok Uhorského karpatského spolku] / ; s. 27-29

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - poriadok správny

administratívaHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické - poriadok správny

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.04 ; 06.04:5 ; 796.5:06.04 ; 908:06.04