A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : hét képpel és egy melléklettel = Jahrbuch Des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / Szerkesztette: Róth Márton, tanár ; 5. évf., 1878 = 5. Jahrg., 1878

Bibliografická adresa: Igló : Az Egylet kiadványa = Selbstverlag Des Vereines, 1878 (Igló : Druck der Iglóer Gesellschafts-Buchdruckerei)

Fyzický popis kolácia pole: 480, 8 s. : 7 fotogr. ; 23x14 cm

Časti dokumentu: Člení sa na rubriky: Štúdie, Spolkové záležitosti a zoznam ilustrácií

Poznámky: V popisovaný exemplár: v podnázve avizovaná príloha chýba, ročník viazaný spolu roč. 1877. Prerušované stránkovanie.. - Titulný list členený na maď. a nem. časť. - Frontispice: svetlotlač z ateliéru K. Divalda - Štrbské pleso. Na konci zväzku viazaných 6 drevorezov od G. Morelli s motívom Dobšinskej Ľadovej jaskyne a Stratenskej doliny (ilustrujú príspevok J. Pelecha). - Pôvodca overený: SBS 5, s. 123; Biograf. údaje G. Morelli: MÉL 2, s. 243. - V popisovanom exemplári: okrúhla pečiatka, v strede uh. erb, kruhopis: Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivednéHeslo/geografické:

Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovensko) - fotografie

Stratenská dolina (Slovensko) - fotografie


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126/1878, SD 20401 ; SK, SNK, ČSC 181; 587 ; SK, ŠVK KE, III 105145; III 105 146 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, SNM, 8342, 2952 ; SK, PM PP, 10536

Pôvodné formy korporácií:

Iglóer Gesellschafts-Buchdruckerei pozri Spišskonovoveská spoločenská tlačiareň, Spišská Nová Ves (Slovensko)