zavri túto časť knižnice spolky turistické poľské (4)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Galicziai Tátra-egyesület V. Évkönyve : Krakkó 1880
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Galicziai Tátra-eygesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jahrbuch des Galizischen Tátra-Vereins
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jahrbuch V. des Galizischen Tátra-Vereines