zavri túto časť knižnice spolky vlastivedné (45)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Alelnöki jelentés : Igen tisztelt közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyesületi tisztviselők, választmányi tagok és helyi ügyvivők névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Secretärs
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Vicepräsident : Geehrteste Generalversammlung!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés / Döller, Anton
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés a Kárpát-egylet közgyüléséhez 1877. évi augusztus 5-én : Tisztelt közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Gründung, Entwicklung und Thätigkeit Des Ungarischen Karpathen-Vereines / Dénes, František
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : a Magyarországi Kárpátegylet 1876. évi augusztus 6-án tartott IV. rendes közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : a magyarországi Kárpátegylet-nek 1875. évi aug[usztus] hó 1-én Tátrafüreden tartott harmadik rendes közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Alapítása, Fejlődése és Működése / Dénes, František
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1880. évi forgalom kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet 1874. évi augusztus hó 2-án Tátrafüreden tartott második közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1877. aug[usztus] 5-én Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1880. évi augusztus 1-én Tátrafüreden tartott VIII. rendes közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet ügykezelése
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magy[arországi] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet pénztárának II. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve
Pozrieť dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Egy fényképpel és egy helyzettervvel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két ábrával
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Három melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : hét képpel és egy melléklettel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Presidiäl-Bericht an die am 5. August 1877 abgehaltene General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines : Geehrte Generalversammlung
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protocoll : der am 2. August 1874 in Schmecks abgehaltenen II. Generalversammlung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 1. August 1880 zu Schmecks abgehaltenen VIII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 6. August 1876 abgehaltenen IV. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 1. august 1875 in Tátrafüred abgehaltenen dritten ordentlichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll der am 5. August 1877 zu Schmecks abgehaltenen V. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Präsidial-Bericht / Döller, Anton
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Statuten der Führerordnung des ungarischen Karpathevereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés