Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a magyarországi Kárpátegylet-nek 1875. évi aug[usztus] hó 1-én Tátrafüreden tartott harmadik rendes közgyüléséről [Zápisnica spísaná na treťom riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 1. augusta 1875] / Raisz Béla jegyző ; Ezen jegyzőkönyv hitelesitésül Payer Hugo, Cserépy Nándor titkár ; s. 12-26

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: V 18 bodoch informuje o programe rokovania, súčasťou je i plánovaný rozpočet na r. 1877

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 421. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry-Starý Smokovec (Slovensko), 1875, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 908:06.05 ; 06.05 ; 796.51