Az egyesületi tisztviselők, választmányi tagok és helyi ügyvivők névsora

Názov a zodpovednosť: Az egyesületi tisztviselők, választmányi tagok és helyi ügyvivők névsora = Namensverzeichniss der Vereinsfunktionäre, Ausschussmitglieder und Lokal-Vertreter [Menoslov funkcionárov, členov výboru a miestnych zástupcov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 478-479

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionári , 1880

členovia výboruHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04 ; 502:06.04