Protocoll

Názov a zodpovednosť: Protocoll : der am 2. August 1874 in Schmecks abgehaltenen II. Generalversammlung des ung[arischen] Karpathenvereines [Zápisnica spísaná na druhom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 2. augusta 1874] / Gresch Ágoston, Éder Gyula ; s. 13-21

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Na valnom zhromaždení zvolili predsedu spolku, prerokovali činnosť a hospodárenie spolku za uplynulé obdobie a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Gresch - nekrológ v Ročenke UKS 1911,s. 144; J. Éder - Mihóková. - Odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1874, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.05 ; 06.05:5 ; 796.5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy mien:

Éder, Gyula pozri Éder, Július - st. (1846-1911)Pôvodné formy geografických názvov:

Schmecks pozri Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko)