Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a Magyarországi Kárpátegylet 1876. évi augusztus 6-án tartott IV. rendes közgyüléséről [Zápisnica spísaná na IV. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 6. augusta 1876] / Döller Antal, Raisz Béla, Weber Samu ; s. 306-316

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu: S. Weber - SBS 6, s. 347; A. Döller - SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 1876, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy mien:

Döller, Antal pozri Döller, Anton (1831-1912)

Weber, Samu pozri Weber, Samuel (1835-1908)