Protokoll

Názov a zodpovednosť: Protokoll : der am 6. August 1876 abgehaltenen IV. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines [Zápisnica spísaná na IV. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 6. augusta 1876] / Döller Anton, Béla Raisz, Samuel Weber ; Uebers[etzt] M[artin] Róth ; s. 305-315

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu: S. Weber - SBS 6, s. 347; A. Döller - SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereines-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 1876, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05 ; 908:06.05