zavri túto časť knižnice sprievodcovia turistickí (4)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai
Pozrieť dokument Namenverzeichniss der Führer in die Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Statuten der Führerordnung des ungarischen Karpathevereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Tátra-vezetők névsora