A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai

Názov a zodpovednosť: A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai [Stanovy pre horských vodcov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 28-32

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Stanovy určujú kto a za akých podmienok môže vykonávať v Tatrách sprievodcovkú činnosť

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - vodcovia horskí

sprievodcovia turistickíHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 796.51 ; 06.08 ; 06.013