A Tátra-vezetők névsora

Názov a zodpovednosť: A Tátra-vezetők névsora [Menoslov sprievodcov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 34

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Prehľad obsahuje názvy vychodiskových bodov, menoslov sprievodcov, trasy, poplatky sprievodcom

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sprievodcovia turistickí

vodcovia horskíHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

sprievodcovia turistickí

vodcovia horskíHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - sprievodcovia turistickí

vodcovia horskí

menoslovy


MDT: 796.51