zavri túto časť knižnice stanice meteorologické (2)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Meteorológiai észleletek Javorinán (1018, 7 m) / Kolbenheyer, Karol
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Meteorologische Beobachtungen in Javorina (1018, 7 m) / Kolbenheyer, Karol