zavri túto časť knižnice starostlivosť sociálna (9)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesitett nyugdijintézetének folyó 1906. évi június hó 21-én Új-Tátrafüreden tartott rendes közgyűlésen
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : felvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesített nyugdíjintézetének 1904-évi június hó 22-én Ótátrafüreden tartott rendes közgyűlésen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei és árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének 1910. évi május hó 25-én Késmárkon tartott rendes évi közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerészegylet özvegyei és árvái számára létesített nyugdíjintézet-nek 1911. június 27-én Korompán tartott rendes évi közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egylet özvegyei és árvái számara létesített nyugdíjintézetnek 1909. évi május 25-én Poprádon tartott rendes évi közgyülésén
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos- gyógyszerészegylet tagjainak özvegye és árvái számára létesített nyngdijintézetének f[olyó] évi június hó 19-én Felkán tartott rendes közgyülésen
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész özvegyéi és árvai számára létesített nyugdijintézet-ének folyó évi június 24-én Barlangligetben tartott rendes közgyülésen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei, s árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének f[olyó] évi június hó 19-én, Iglón tartott rendes évi közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet özvegyei és árvái számára létesítet nyugdíjintézetnek 1912. évi június 20-án Tátraszéplakon tartott rendes évi közgyülésén