Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei és árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének 1910. évi május hó 25-én Késmárkon tartott rendes évi közgyülésén [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Kežmarku 25.5.1910] / Dr. Szász Ágoston jegyző, Dr. Lorx Sándor nyugdíjintézeti elnök ; Hitelesítjük Dr. Klein Ármin, Dr. Teichner Lipót ; s. 35

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1910-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Kežmarok (Slovensko), 1910, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

spolky podpornéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky podporné


MDT: 61:36:06.05 ; 615:36:06.05 ; 06.05 ; 36