zavri túto časť knižnice strnulosť šije
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A nyakszirtmerevség / Maurer, Artúr