Vad és vadászat a magas Tátrában

Názov a zodpovednosť: Vad és vadászat a magas Tátrában [Niektoré druhy zvierat a poľovníctvo vo Vysokých Tatrách] / Cserépy Nándortól ; s. 76-92

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Časti dokumentu: A zerge; A mormota; A medve; Az őz; Szárnyas állatok; Vadászat

Anotácia: Autor charakterizuje niektoré druhy zveri (napr. kamzík, svišť medveď, vtáctvo) vo Vysokých Tatrách a opisuje spôsoby lovu kamzíka a srncov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

kamzíky

svište

medvedeHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - fauna

poľovníctvo


MDT: 639.1 ; 591.9

Pôvodné formy geografických názvov:

Magas Tátra pozri Vysoké Tatry (Slovensko)