zavri túto časť knižnice snímky ruky röntgenové
Pozrieť dokument A kéz X-sugaras képe / Alexander, Vojtech