Az 1890-ben gyakorlatomban előfordult megbetegedések statisztikai adatok

Názov a zodpovednosť: Az 1890-ben gyakorlatomban előfordult megbetegedések statisztikai adatok [Štatistické údaje o mojich pacientoch v r. 1890] / Török János ; s. 23-26

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Anotácia: Autor podáva štatistický prehľad liečených ochorení z vlastnej praxe v r. 1890 a prehľad úradných pitiev, ktoré vykonal

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1891. évi április hó 27-én d[él]u[tán] Rimaszombaton tartott közgyüléséről. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Szinnyei. -

Heslo/Všeobecné meno:

prax lekárska

medicína praktická


MDT: 61