A Magyarországi Kárpátegyesület tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület tagjainak névsora = Namens-Verzeichniss der Mitglieder des Ungarischen Karpathen-Vereines [Menoslov členov Uhorského Karpatského spolku] / ; s. 480-519

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Menoslov sa člení na zoznam zakladajúcich členov a riadnych členov, ktorý je členený na jednotlivé sekcie

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členov , 1880


MDT: 796.5:06.02 ; 06.02 ; 502:06.02