Momentumok a magyar orvosi történetből

Názov a zodpovednosť: Momentumok a magyar orvosi történetből [Z dejín medicíny v Uhorsku] / Weber Samu ; s. [23]-26

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1903-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1904

Anotácia: Recenzia článku Tibora Györgya v časopise Századok r. 1901 o dejinach liečiteľstva v Uhorsku od Hunov cez obdobie panovania sv. Ladislava po vznik prvých vedeckých diel významných aj z európskeho hľadiska

Poznámky: Autor overený: SBS 6, s. 342. -

Heslo/Osobné meno:

György, TiborHeslo/Všeobecné meno:

medicína - dejiny

zdravotníctvo - dejiny,Heslo/geografické:

Uhorsko - medicína

dejiny


MDT: 61(091) ; 614(091) ; 943.92