Megyei közkórház műtétei

Názov a zodpovednosť: Megyei közkórház műtétei [Operácie vo verejnej župnej nemocnici] / Löcherer Tamás ; s. 19-29

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Anotácia: Štatistické prehľady o vykonaných operáciach vo župnej verejnej nemocnici v Rimavskej Sobote v období rokov 1884-1905

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rimaszombatban, a gömörvármegyei orvosszövetség és orvos gyógyszerész-egylet rendes tavaszi gyülésén 1905. május hó 30-án s. 6-38. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Župná verejná nemocnica - Rimavská Sobota (Slovensko) - operácieHeslo/Všeobecné meno:

chirurgia

nemocnice župné verejnéHeslo/geografické:

Rimavská Sobota (Slovensko) - nemocnice


MDT: 617 ; 614.2:362.11 ; 362.11