A Magas-Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről

Názov a zodpovednosť: A Magas-Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről : (Folytatás) [O teplote jazier a prameňov vo Vysokých Tatrách] / Németből Kolbenheyer K[ároly] után fordította Geyer G[usztáv] Gyula ; s. [117]-126

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Tabuľkové prehľady meraní

Poznámky: Pokračovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 139. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

hydrológia - Vysoké Tatry (Slovensko)

teplota vodyHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - teplota vodných plôch


MDT: 556.5 ; 556.113

Pôvodné formy mien:

Geyer, G. Gyula pozri Geyer, Gustáv Július (1828-1900)