A Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora = Namens-Verzeichniss der Mitglieder des Ungarischen Karpathen-Vereines [Menoslov členov spolku] / ; s. [539]-574

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Zoznam členov Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členov


MDT: 796.5:06.2 ; 502:06.02 ; 06.02