A Magas-Tátra és környéke barlangjainak leírása

Názov a zodpovednosť: A Magas-Tátra és környéke barlangjainak leírása [Opis jaskýň vo Vysokých Tatrách na okolí] / Dr. Roth Samu-tól ; s. [309]-322

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Časti dokumentu: A lucsivnai barlangok; A bélai barlangok; A Javorina környékén levő barlangok; A Novy három barlangjának leírása; A haligóczi barlangok

Anotácia: Výsledky prieskumu 2 jaskýň v okolí Lučivnej, 3 jaskýň v okolí Spišskej Belej, 4 jaskýň v okolí Javoriny, 2 jaskýň z okolia Haligoviec a zároveň informuje o archeologických nálezoch v nich

Poznámky: Pokračovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

jaskyne

nálezy archeologickéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - jaskyne

Spiš (Slovensko : oblasť) - jaskyne


MDT: 551.44 ; 902