Meteorológiai észleletek Javorinán (1018, 7 m)

Názov a zodpovednosť: Meteorológiai észleletek Javorinán (1018, 7 m) [Meteorologické pozorovania v Tatranskej Javorine] / Kolbenheyer Károly ; s.[281]-282 a 285-301

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Informácie o meraniach na najvyššie položenej meteorologickej stanici vo východnej Európe a výsledky meraní za obdobie 1881-1882, ktoré realizovala A. Boehm

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 139-140. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

stanice meteorologické

merania meteorologickéHeslo/geografické:

Tatranská Javorina (Slovensko) - merania meteorologické


MDT: 551.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Javorina pozri Tatranská Javorina (Slovensko)