Meteorologische und klimatische Verhältnisse des Comitates Liptau

Názov a zodpovednosť: Meteorologische und klimatische Verhältnisse des Comitates Liptau [Meteorologické a klimatické pomery v Liptovskej župe] / Von Béla Majláth ; Uebers[etzt] von Julius G[ustav] Geyer ; s. 133-159

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Zhrnutie súdobých poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti meteorologických a klimatických pomerov v Liptovskej župe. Výsledky vlastných pozorovaní, a ich vplyv na flóru

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 32, prekladateľ: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

meteorológia

klimatológia

flóraHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko) - pomery klimatické

flóra


MDT: 551.58

Pôvodné formy mien:

Geyer, Gustav Julius pozri Geyer, Gustáv Július (1828-1900)