A Magyarországi Kárpátegyesület 1883. évi augusztus 5-én Tátrafüreden tartott IX. rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület 1883. évi augusztus 5-én Tátrafüreden tartott IX. rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5.8.1883 v Starom Smokovci] / Zvarínyi Sándor egyesületi titkár ; Gróf Csáky Albin elnök, Cserépy Nándor, Koller Károly egyesületi tagok ; s. [264]-266

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Zaznamenáva rokovanie v 13. bodoch, v rámci programu prerokovali správu o činnosti a hospodárení spolku, správu muzeálnej komisie a pod.

Poznámky: A. Čáki overený: SBS 1, s. 398. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec, 1883, zhromaždenia valné

zápisnice


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy mien:

Csáky, Albin pozri Čáki, Albín (1841-1912)