A Magyarországi Kárpátegyesület Alapítása, Fejlődése és Működése

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület Alapítása, Fejlődése és Működése : Emlékirat A Magyarországi Kárpátegyesület Tíz Évi Fenállásának Ünnepére [Založenie, rozvoj a činnosť Uhorského karpatského spolku] / Az Elnökség Megbízásának Folytán Összeállította Dénes Ferencz ; s. 1-61

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Podrobné dejiny spolku, v kt. autor hodnotí jeho praktickú i vedeckú činnosť a jeho prínos z národohospodárskeho hľadiska

Poznámky: Viazané na konci popisovaného exemplára so samostatným titulným listom, stránkovaním a obsahom s vydavateľskými údajmi: Löcse : Nyomatta Reiss József T., 1883. Štúdia vyšla aj knižne. - Autor overený: SBS 1, s. 461. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - dejiny , 1873-1883Heslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5(091) ; 06.02 ; 943.92