A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1881. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1881. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege = Verkehrs- und Vermögens-Ausweis des Ungarischen Karpathen-Vereines für das Vereinsjahr 1881 [Výkaz o hospodárení Uhorského karpatského spolku za rok 1881] / Döller Antal, id[eiglenes] egyesületi pénztárnok ; Megvizsgáltatott - Revidirt Weber Samu, Cornides Dániel, Husz Dávid ; s. 199-200

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS. -

Rubrika: Apró Közlemények=Kleine Mittheilungen

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančné , 1881Heslo/Všeobecné meno:

spolky - hospodárenie


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04 ; 502:06.04