A Magyarországi Kárpátegyesületnek 1882. évi augusztus hó 6-án Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesületnek 1882. évi augusztus hó 6-án Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 6. augusta 1882 v Starom Smokovci] / Zvarínyi Sándor, egyesületi titkár ; s. [361]-363

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, na kt. o.i. odznela správa o činnosti a hospodárení spolku, správa Muzeálnej komisie spolku, informácia o vzniku Sitnianskej sekcie spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1882, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky - zápisnice


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05