A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két melléklettel = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Szerkesztőbizottság. Elnök: Róth Márton, tanár (Igló) ; Dr. Emericzy Géza, Geyer G. Gyula, Kövi Imre, Majláth Béla, Dr. Roth Samu és Scherfel Aurél] ; 6. Évf. 1879 = 6. Jahrg. 1879

Bibliografická adresa: Késmárk : Az egylet kiadványa = Selbstverlag des Vereines, 1879 ([Igló : Druck Der Iglóer Gesellschafts-Buchdruckerei])

Fyzický popis kolácia pole: 4, 482, 6 s. : fotogr., mp., tab. ; 21x14 cm

Časti dokumentu: Rubriky: Štúdie, Spolkové záležitosti, Inzertná príloha

Poznámky: Titulný list členený na maď. a nem. časť. Obálka chýba. Popisovaný exmplár neúplný. Obsah v prednej časti zväzku. - Redakčná rada a tlačiar na rube titulného listu. - Fotogr. Veľký vodopád - vyhotovil K. Divald. Príloha rkp geologický profil Vysokých Tatier, ilustruje príspevok J. Matyasovszkého, pretlačené u Légrády testvérek, Budapešť. - Pôvodcovia overení: SBS. - V popisovanom exemplári: na prednom prídoští - ex libris s rkp záznamom: Bg 475 Siegmeth. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivednéHeslo/geografické:

Veľký vodopád (Vysoké Tatry, Slovensko) - fotografie


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126/1879, SD 20401 ; SK, SNK, ČSC 181; 587 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, SNM, 8342, 2952 ; SK, PM PP, 10536

Pôvodné formy mien:

Róth, Márton pozri Róth, Martin (1841-1917)

Scherfel, Aurél pozri Scherfel, Aurel Viliam (1835-1895)

Emericzy, Géza pozri Emerici, Gejza (1838-1887)