A nagy halastóhoz, a tengerszemhez és innét az öt lengyel tóhoz

Názov a zodpovednosť: A nagy halastóhoz, a tengerszemhez és innét az öt lengyel tóhoz [Výlet do poľských Vysokých Tatier] / Weber Samutól ; s. 166-194

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Opis turistického výletu zo Spišskej Belej cez Bielovodskú dolinu k Morskiemu oku, plesu pod Rysmi a Piatim spišským plesám. Príspevok prináša aj informácie o faune, flóre, priemyselných a stavebných podnikoch na trase

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Obsahuje úryvky z básní D. Berzsényiho, J. Aranya, G. Szásza. - Autor overený: SBS 6, s. 347. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Poľsko) - výlety turistické


MDT: 796.5(438) ; 908.438 ; 910.4:796.5