Néhány átjáró a Tátrán

Názov a zodpovednosť: Néhány átjáró a Tátrán [Niekoľko turistických priechodov v Tatrách] / Németből Lorenz Győző után R.M.-tól ; s. [328]-337

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Súpis 45 žľabov, dolín, priesmykov v Hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. V závere príspevku zdôrazňuje potrebu značkovania turistických trás

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 424. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - trasy turistické


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Lorenz, Győző pozri Lorenc, Viktor (1843-1915)