Präsidial-Bericht

Názov a zodpovednosť: Präsidial-Bericht : Geehrte General-Versammlung! [Správa predsedu] / Anton Döller II. Vicepräses des Ung[arischen] Karpathen-Vereines ; s. 473-476

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Správa hodnotí činnosť Uhorského karpatského spolku za rok 1880

Poznámky: Autor overený: SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročné , 1880Heslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05