Pénztári jelentés 1911. évről

Názov a zodpovednosť: Pénztári jelentés 1911. évről [Finančná správa za rok 1911] / Szenczy Gábor egyleti pénztárnok ; Dr. Klein Ármin, Dr. Schwarz Aladár ; s. [59]

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Anotácia: Finančný výkaz o hospodárení Spišského spolku lekárov a lekárnikov za rok 1911

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - výkazy finančné


MDT: 61:06.04 ; 615:06.04 ; 06.04