Reiseskizzen aus den Munkácser Beskiden

Názov a zodpovednosť: Reiseskizzen aus den Munkácser Beskiden [Cestopisné črty z mukačevských Beskýd] / (Von Karl Siegmeth - S[átor] A[lja]-Ujhely) ; s. [174]-215

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Itinerár turistickej cesty do Mukačeva a okolia, autor sledoval geogr. charakter lokality, osobitne výskyt minerálnych prameňov. Tabuľky chemického zloženia jednotlivých prameňov

Poznámky: V texte básne s poľovníckou tematikou od neuvedeného autora. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Mihóková, s. 366. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pramene minerálne - Ukrajina

geografia fyzická - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)Heslo/geografické:

Ukrajinské Karpaty (Ukrajina) - geografia regionálna

Mukačevo (Ukrajina) - pramene minerálne

dejiny


MDT: 914.77 ; 553.7(477) ; 908(477) ; 947.7