Röntgen-képekről

Názov a zodpovednosť: Röntgen-képekről [O röntgenových snímkach] / Dr. Alexander Béla ; s. [61]-85

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Fyzický popis kolácia pole: fotogr.

Anotácia: O röntgenových snímkach s ilustráciami a ich popismi

Poznámky: Na konci štúdie upozornenie, že pokračuje overenie v nasledujúcej ročenke. - Autor overený v SBS 1, s. 43. -

Heslo/Všeobecné meno:

röntgenológia

snímky röntgenové


MDT: 621.386